Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης η μονομερής εγκατάλειψη μισθίου από μισθωτή χωρίς καταγγελία και παράδοση κλειδιών (ΜΠρΘηβών 1/2017) | Νομικά Νέα
Τα μισθώματα είναι απαιτητά με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη ημέρα κατά την οποία το κάθε μίσθωμα έπρεπε να καταβληθεί

Με την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών κρίθηκε ότι εφόσον η μίσθωση ετράπη νομίμως σε μίσθωση αορίστου...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...