Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 203 θέσεις μονίμου προσωπικού στην Υπηρεσία Ασύλου | Νομικά Νέα
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 15 έως 30 Ιουνίου 2017

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη 6Κ 2017 για την πλήρωσης διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...