Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4472/2017 με τα νέα μέτρα (πολυνομοσχέδιο) | Νομικά Νέα
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...