Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Το νέο πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης "κόκκινων δανείων" | Νομικά Νέα
Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...