Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Η "συνήθης διαμονή" τέκνου προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του στο κράτος μέλος προς το οποίο ζητείται η επιστροφή του | Νομικά Νέα
Τι αναφέρει ο Εισαγγελέας του ΔΕΕ σε ερώτημα που κατατέθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αίτημα επιστροφής τέκνου στην Ιταλία

Δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Nils Wahl στην υπόθεση C-111/17 PPU , η οποία αφορά σε προδικαστικό ερώτημα που...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...