Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΦΟΒΕΡΟ! ΑΥΤΗ είναι η αρχαιότερη σωζώμενη Χριστιανική προσευχή
Ποια είναι η παλιότερη σωζώμενη προσευχή των Χριστιανών,με εξαίρεση το «Πάτερ ημών»; Πρόκειται για τον «επιλύχνιο ύμνο», ή αλλιώς το γνωστό «Φως ιλαρόν».
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός,
οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...