Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Διπλή φορολογία: Νέο σύστημα για την επίλυση διαφορών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης | Νομικά Νέα
Από 1/1/2018 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα οδηγία

Στις 23 Μαΐου 2017 το Συμβούλιο συμφώνησε επί ενός νέου συστήματος επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...