Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Το άνοιγμα της τρίτης σφραγίδας της Αποκαλύψεως και ο μαύρος καβαλάρης...
Η Αγία Γραφή μας το λέει ξεκάθαρα…
«Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...