Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους - Σύνταξη επίσημων εγγράφων σχετικά με εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων | Νομικά Νέα
Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-342/15

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 9ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Leopoldine Gertraud Piringer
(Υπόθεση C-342/15)
((Προδικαστική...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...