Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Πότε πρέπει να γίνεται η καταχώριση δικαστικών αποφάσεων για λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. | Νομικά Νέα
Από πότε επιφέρουν έννομα αποτελέσματα (ΝΣΚ 112/2017)

Με την υπ’ αριθμ. 112/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...