Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Αρχή της αναλογικότητας και διάρκεια της παραγραφής διοικητικών παραβάσεων | Νομικά Νέα
Η ύπαρξη εύλογης προθεσμίας παραγραφής της εξουσίας της Διοίκησης για διαπίστωση διοικητικών παραβάσεων και επιβολή κυρώσεων ως θεμελιώδης εγγύηση έναντι του Κράτους

Αναδημοσίευση από humanrightscaselaw.gr
Κατόπιν της 1738/2017 (οµόφωνης) απόφασης της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...